Privacy policy

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
Deze wet geldt voor heel Europa en legt meer verantwoording bij bedrijven en organisaties om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Wij, de Beer Verpakkingen b.v., verwerken uw persoonsgegevens zodanig dat wij contact met u kunnen opnemen als u ons daarom vraagt, dit in het belang is van onze samenwerking of dit noodzakelijk is.
De persoonsgegevens die wij u hebben worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of wanneer wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen.
De cookies die wij op onze website gebruiken hebben als doel om onze website te verbeteren. Deze bevatten nooit persoonlijke informatie zoals uw naam en of e-mail adres.
De Beer Verpakkingen neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt de noodzakelijke maatregelen die misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen gaan.